Ratkai­semme ongelmat puolestasi

Helpompaa elämää toimivan tieto­tek­niikan avulla

Tekantti – Työstressiä vähen­tä­mässä vuodesta 1995

Tekantti on  valta­kun­nal­li­sesti toimiva yhteyksien ammat­ti­lainen, entiseltä nimeltään Oulun Matka­pu­helin Oy. Oulun Matka­pu­helin on palvellut asiak­kaitaan Oulussa ja Pohjois-Suomessa jo vuodesta 1995. Toimi­pis­teemme sijait­sevat Oulussa ja Kuopiossa. 

Asiak­kai­tamme ovat luotet­tavaa kumppania etsivät yritykset ja yrittäjät valta­kun­nal­li­sesti Suomessa. Autamme löytämään oikean­laiset yhteydet, tietotekniikka­palvelut ja kassa­jär­jes­telmät, joiden avulla asiak­kaamme voivat tehostaa liike­toi­min­taansa ja pysyä mukana digita­li­saation rattailla.

Toimit­ta­mil­lemme tuotteille ja palve­luille tarjoamme kattavan tuen- ja ylläpi­to­pal­velun palve­luso­pi­mus­temme puitteissa. Meille et ole pieni ratas suuressa koneistossa.

Tutustu yrityk­seemme ja ota yhteyttä. Terve­tuloa asiakkaaksemme!

Polku Tekantin asiakkaaksi

– Saman katon alta yhteydet, tieto­tek­niikka, kassa­jär­jes­telmät ja kaikki tarvit­semasi tuki –

Tekantin asiakkaaksi alkukartoitus

Alkukar­toitus

Keskus­tellaan yrityksesi ICT-ympäristön tilan­teesta, tulevai­suuden näkymistä ja toiveista. Tämän pohjalta teemme esityksen ympäristön kartoituksesta.

Ympäristön kartoitus

Käydään läpi millainen nettiyhteys tukee yrityksesi tilaa, mitkä ovat yrityk­sellesi sopivat tieto­tur­va­rat­kaisut, mikä on laitteiden kunto ja varmuus­ko­pioinnin tila.

Dokumen­taatio

Tehdään dokumentti eli kartta yrityksesi ICT-ympäristön nykyti­lasta; mitkä asiat ICT-ympäris­tössä ovat hyvin ja mitkä ovat kehitysalueita.

Ylläpi­to­so­pimus

Dokumen­taation perus­teella tarjoamme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaa palve­luiden, laitteiden ja ohjel­mis­tojen ylläpitomallia.

Suositut palve­luso­pi­mukset

Ylläpito- ja palve­lu­pa­ketit juuri sinun yrityksesi tarpesiin

Tekantti Ylläpitopalvelu Kipinä

Kipinä

Aloitus­tason palvelusopimus

Kipinä-palve­luso­pimus soveltuu erityi­sesti aloit­te­le­ville ja pienille yrityk­sille. Sopimus oikeuttaa käyttämään Tekantin kaikkia palve­luita. Saat yhden katon alta puheliit­tymät, yhteydet, tieto­tek­niikan ja kaiken tarvit­semasi tuen. Kipinä-palve­luso­pi­muksen myötä saat apua satun­naiseen tuen tarpeeseen tuntihinnalla.

82,00€/h
minimi­ve­loitus 15 min

Tekantti Ylläpitopalvelu Liekki

Liekki

Oma ATK-osasto

Liekki-palve­luso­pimus keskittyy liike­toimintasi sujuvuuteen ja tuotta­vuuden varmis­ta­miseen. Sopimukseen kuuluu yrityksesi ICT-ympäristön kattava alkukar­toitus, konkreet­tiset toimenpide-ehdotukset ja oikeuden käyttää Tekantin kaikkia palve­luita. Saat haluamasi määrän Etä- ja lähitukipalvelua/kk sopimusasiakashintaan.

alk. 116,00€/kk

 

Tekantti Ylläpitopalvelu Roihu
Roihu

Palopääl­lik­kötaso

Roihu on Tekantin kattavin palve­luso­pimus, jonka avulla kasvavat ja suuremmat yritykset saavat kaiken irti teknii­kastaan ilman huolen häivää. Tekantti valvoo ja hallinnoi koko it-järjes­tel­määsi ja yhteyksien ylläpitoa.

alk. 189,00€/kk

Tietotekniikka­palvelut

Tieto­koneet ja oheislaitteet

Viestintä­ratkaisut

Asiakas­pal­velusi ja liike­toimintasi parhaaksi 

Kassa­jär­jes­telmät

Yrityksesi tarpeisiin 20 vuoden kokemuksella

Yhteis­työ­kump­pa­nimme

DNA
Verifone
SKJ Systems
Cisco
Microsoft
F-Secure
Samsung
Plantronics
Lenovo
Fujitsu

Ota meihin yhteyttä

Poikkea kahvilla toimis­tol­lamme Takalaa­ni­lassa niin jutellaan yrityksesi tieto­tekniikasta.
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

Asiak­kai­demme tukipal­velun tavoitat numerosta 010 323 5050 tai sähkö­pos­titse helpdesk@tekantti.fi.

  Asiakaspalvelu laitteisto

  Tekantti Faceboo­kissa

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  Buenos dias!

  Kesälo­ma­kausi on pian kuumim­millaan, mutta siitä huoli­matta meidän pirtissä hommat pyörii ja kusti polkee. Konttoria kannat­te­le­vaksi voimaksi on osoit­tau­tunut meidän kesähar­joit­telija Simo, joka tuuraa mm. Jennin tekemistä kontto­rilla. Näin ne hommat etenee👍😊.

  Ensi viikolla Simo lähtee suorit­tamaan asevel­vol­li­suuttaan ja Jenni palaa hyvin ansai­tulta lomalta takaisin sorvin ääreen. Se on läpsystä vaihto👌🔥.

  Näihin kuviin ja tunnelmiin. Hyvää kesän jatkoa!

  #tekantti #tekemi­sen­roihu🔥 #palve­luk­ses­sanne
  #tieto­tek­niik­ka­rat­kaisut #operaat­to­ri­pal­velut #kassa­jär­jes­telmät #tukipal­velut
  See MoreSee Less

  Buenos dias!
Kesälomakausi on pian kuumimmillaan, mutta siitä huolimatta meidän pirtissä hommat pyörii ja kusti polkee. Konttoria kannattelevaksi voimaksi on osoittautunut meidän kesäharjoittelija Simo, joka tuuraa mm. Jennin tekemistä konttorilla. Näin ne hommat etenee👍😊.
Ensi viikolla Simo lähtee suorittamaan asevelvollisuuttaan ja Jenni palaa hyvin ansaitulta lomalta takaisin sorvin ääreen. Se on läpsystä vaihto👌🔥.
Näihin kuviin ja tunnelmiin. Hyvää kesän jatkoa!
#tekantti #tekemisenroihu🔥 #palveluksessanne
#tietotekniikkaratkaisut #operaattoripalvelut #kassajärjestelmät #tukipalvelut

  Kesäinen tervehdys Tekan­tista🤗

  Pikkaisen se meni viime tinkaan, mutta eilen iltapuh­teina touhuttiin kesäkukat konttorin edustalle muuten niin harmaata miljöötä piris­tämään. Kyllä nyt kelpaa käydä meillä kylässä teknisiä tarpeita täyden­tä­mässä. Jos ei muuta niin sitten vain kukkia ihaste­le­massa👌🥰.

  Jos tieto­tek­niikka tökkii, maksu­pääte jumittaa tai muuten vain kaipaat sujuvampaa arkea ATK asioiden hoidossa niin otappa meihin yhteyttä. Laitetaan kukat kukkimaan näissäkin asioissa👍🔥😊.

  #tekantti
  #tekemi­sen­roihu🔥
  #tieto­tek­niik­ka­rat­kaisut #kassa­jär­jes­telmät #operaat­to­ri­pal­velut #tukipal­velut #palve­luk­ses­sanne
  See MoreSee Less

  Kesäinen tervehdys Tekantista🤗
Pikkaisen se meni viime tinkaan, mutta eilen iltapuhteina touhuttiin kesäkukat konttorin edustalle muuten niin harmaata miljöötä piristämään. Kyllä nyt kelpaa käydä meillä kylässä teknisiä tarpeita täydentämässä. Jos ei muuta niin sitten vain kukkia ihastelemassa👌🥰.
Jos tietotekniikka tökkii, maksupääte jumittaa tai muuten vain kaipaat sujuvampaa arkea ATK asioiden hoidossa niin otappa meihin yhteyttä. Laitetaan kukat kukkimaan näissäkin asioissa👍🔥😊.
#tekantti
#tekemisenroihu🔥
#tietotekniikkaratkaisut #kassajärjestelmät #operaattoripalvelut #tukipalvelut #palveluksessanne