Ratkai­semme ongelmat puolestasi

Helpompaa elämää toimivan tieto­tek­niikan avulla

Tekantti – Työstressiä vähen­tä­mässä vuodesta 1995

Tekantti on  valta­kun­nal­li­sesti toimiva yhteyksien ammat­ti­lainen, entiseltä nimeltään Oulun Matka­pu­helin Oy. Oulun Matka­pu­helin on palvellut asiak­kaitaan Oulussa ja Pohjois-Suomessa jo vuodesta 1995. Toimi­pis­teemme sijait­sevat Oulussa ja Kuopiossa. 

Asiak­kai­tamme ovat luotet­tavaa kumppania etsivät yritykset ja yrittäjät valta­kun­nal­li­sesti Suomessa. Autamme löytämään oikean­laiset yhteydet, tietotekniikka­palvelut ja kassa­jär­jes­telmät, joiden avulla asiak­kaamme voivat tehostaa liike­toi­min­taansa ja pysyä mukana digita­li­saation rattailla.

Toimit­ta­mil­lemme tuotteille ja palve­luille tarjoamme kattavan tuen- ja ylläpi­to­pal­velun palve­luso­pi­mus­temme puitteissa. Meille et ole pieni ratas suuressa koneistossa.

Tutustu yrityk­seemme ja ota yhteyttä. Terve­tuloa asiakkaaksemme!

Polku Tekantin asiakkaaksi

– Saman katon alta yhteydet, tieto­tek­niikka, kassa­jär­jes­telmät ja kaikki tarvit­semasi tuki –

Tekantin asiakkaaksi alkukartoitus

Alkukar­toitus

Keskus­tellaan yrityksesi ICT-ympäristön tilan­teesta, tulevai­suuden näkymistä ja toiveista. Tämän pohjalta teemme esityksen ympäristön kartoituksesta.

Ympäristön kartoitus

Käydään läpi millainen nettiyhteys tukee yrityksesi tilaa, mitkä ovat yrityk­sellesi sopivat tieto­tur­va­rat­kaisut, mikä on laitteiden kunto ja varmuus­ko­pioinnin tila.

Dokumen­taatio

Tehdään dokumentti eli kartta yrityksesi ICT-ympäristön nykyti­lasta; mitkä asiat ICT-ympäris­tössä ovat hyvin ja mitkä ovat kehitysalueita.

Ylläpi­to­so­pimus

Dokumen­taation perus­teella tarjoamme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaa palve­luiden, laitteiden ja ohjel­mis­tojen ylläpitomallia.

Suositut palve­luso­pi­mukset

Ylläpito- ja palve­lu­pa­ketit juuri sinun yrityksesi tarpesiin

Tekantti Ylläpitopalvelu Kipinä

Kipinä

Aloitus­tason palvelusopimus

Kipinä-palve­luso­pimus soveltuu erityi­sesti aloit­te­le­ville ja pienille yrityk­sille. Sopimus oikeuttaa käyttämään Tekantin kaikkia palve­luita. Saat yhden katon alta puheliit­tymät, yhteydet, tieto­tek­niikan ja kaiken tarvit­semasi tuen. Kipinä-palve­luso­pi­muksen myötä saat apua satun­naiseen tuen tarpeeseen tuntihinnalla.

82,00€/h
minimi­ve­loitus 15 min

Tekantti Ylläpitopalvelu Liekki

Liekki

Oma ATK-osasto

Liekki-palve­luso­pimus keskittyy liike­toimintasi sujuvuuteen ja tuotta­vuuden varmis­ta­miseen. Sopimukseen kuuluu yrityksesi ICT-ympäristön kattava alkukar­toitus, konkreet­tiset toimenpide-ehdotukset ja oikeuden käyttää Tekantin kaikkia palve­luita. Saat haluamasi määrän Etä- ja lähitukipalvelua/kk sopimusasiakashintaan.

alk. 116,00€/kk

 

Tekantti Ylläpitopalvelu Roihu
Roihu

Palopääl­lik­kötaso

Roihu on Tekantin kattavin palve­luso­pimus, jonka avulla kasvavat ja suuremmat yritykset saavat kaiken irti teknii­kastaan ilman huolen häivää. Tekantti valvoo ja hallinnoi koko it-järjes­tel­määsi ja yhteyksien ylläpitoa.

alk. 189,00€/kk

Tietotekniikka­palvelut

Tieto­koneet ja oheislaitteet

Viestintä­ratkaisut

Asiakas­pal­velusi ja liike­toimintasi parhaaksi 

Kassa­jär­jes­telmät

Yrityksesi tarpeisiin 20 vuoden kokemuksella

Yhteis­työ­kump­pa­nimme

DNA
Verifone
SKJ Systems
Cisco
Microsoft
F-Secure
Samsung
Plantronics
Lenovo
Fujitsu

Ota meihin yhteyttä

Poikkea kahvilla toimis­tol­lamme Takalaa­ni­lassa niin jutellaan yrityksesi tieto­tekniikasta.
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

Asiak­kai­demme tukipal­velun tavoitat numerosta 010 323 5050 tai sähkö­pos­titse helpdesk@tekantti.fi.

  Asiakaspalvelu laitteisto

  Tekantti Faceboo­kissa

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  Tekantin porukka toivottaa jokai­selle rentout­tavaa ja aurin­koista juhan­nusta! 😊☀️💐

  #tekantti #tuttu­yrittäjä #juhannus #suomenkesä
  See MoreSee Less

  Tekantin porukka toivottaa jokaiselle rentouttavaa ja aurinkoista juhannusta! 😊☀️💐
#tekantti #tuttuyrittäjä #juhannus #suomenkesä

  2 weeks ago 

  Tekantti - ICT- ja maksuliikenneosaaja

  ☕️ Kahvi­la­ma­ka­siini on pub-henkinen kahvila­ravintola Oulun Kauppa­to­rilla. Kesän tullen ravin­tolan iso terassi täyttyy live-musii­kista ja toritun­nel­masta nautti­vista ihmisistä. ☀️

  💐 Kahvi­la­ra­vin­tolan kiireinen seson­kiaika vaatii toimivat kassa­jär­jes­telmät, jotka löytyvät tietysti Tekan­tilta!

  💸 Kahvi­la­ma­ka­siinin käytössä oleva POS-kassa­jär­jes­telmä soveltuu laajem­paankin liike­toi­mintaan, sillä siihen on mahdol­lista yhdistää useampia kassa­päät­teitä. Sen avulla hoituvat myös laskutus, tilimyynti ja maksu­ta­pojen ositus.

  “Tekantin kanssa yhteistyö on sujunut todella hyvin. Kassa­jär­jes­telmän valin­nassa mentiin sen mukaan mitä Tekan­tilta ehdotettiin, koska luotettiin niihin ketkä asiasta tietää ja hyvin on järjes­telmä toiminut. Tietoa ja apua saa helposti ja selkeästi kun tarvii. Keväisin kun availlaan, niin soitto tulee Tekan­tilta. Silloin sovitaan milloin kassa pitää olla taas käytössä. Verkko­yh­teydet tarkis­tetaan talven jäljiltä kuntoon ja kassa­jär­jes­telmä on sovitusti käyttö­val­miina.”

  - Juha Häyrynen, Kauppa­torin Kahvi­la­ma­ka­siinit Oy

  #tekantti #kahvilamakasiini #oulunkaup­patori #oulu #kahvila #referenssi #asiakas­ko­kemus #kassa #kassajärjes­telmä #poskassa
  See MoreSee Less

  ☕️ Kahvilamakasiini on pub-henkinen kahvila­ravintola Oulun Kauppatorilla. Kesän tullen ravintolan iso terassi täyttyy live-musiikista ja toritunnelmasta nauttivista ihmisistä. ☀️
💐 Kahvilaravintolan kiireinen sesonkiaika vaatii toimivat kassajärjestelmät, jotka löytyvät tietysti Tekantilta!
💸 Kahvilamakasiinin käytössä oleva POS-kassajärjestelmä soveltuu laajempaankin liiketoimintaan, sillä siihen on mahdollista yhdistää useampia kassapäätteitä. Sen avulla hoituvat myös laskutus, tilimyynti ja maksutapojen ositus.
“Tekantin kanssa yhteistyö on sujunut todella hyvin. Kassajärjestelmän valinnassa mentiin sen mukaan mitä Tekantilta ehdotettiin, koska luotettiin niihin ketkä asiasta tietää ja hyvin on järjestelmä toiminut. Tietoa ja apua saa helposti ja selkeästi kun tarvii. Keväisin kun availlaan, niin soitto tulee Tekantilta. Silloin sovitaan milloin kassa pitää olla taas käytössä. Verkkoyhteydet tarkistetaan talven jäljiltä kuntoon ja kassajärjestelmä on sovitusti käyttövalmiina.”
- Juha Häyrynen, Kauppatorin Kahvilamakasiinit Oy
#tekantti #kahvilamakasiini #oulunkauppatori #oulu #kahvila #referenssi #asiakaskokemus #kassa #kassajärjestelmä #poskassa