TEKANTTI BLOGI

Jumit­taako tietokone ja huolto kestää? Nämä syyt kannus­tavat valit­semaan yrityk­sille suunnatun kannet­tavan kulut­ta­ja­läp­pärin sijaan

Nykypäivän liike­toi­min­nassa tieto­koneet ovat erittäin merkit­tä­vässä roolissa. Kirjan­pidon, toimin­na­noh­jauksen, markki­noinnin, etäpa­la­verien, sähkö­postin, verkko­si­vujen ylläpidon ja muiden rutiinien jouheva pyörit­tä­minen on yrityk­selle suorastaan elinehto, sillä…

Jabra Evolve 75 fiilistelyt

Jabra Evolve 75 kuulok­keiden muovin ja kumin, sekä sankojen alumiinin tuntee heti ensikos­ke­tuk­sella. Ensivai­ku­telma on laadukas ja kuulok­keiden ulkonäkö hillitty. Nostan kuulokkeet pöydältä ja yhdistän ne langat­to­masti puheli­meeni. Yhteys muodostuu välittömästi. …