Viestintä­ratkaisut

Asiakas­pal­velusi ja liike­toimintasi parhaaksi

Asiakas­palvelu- ja operaattoriratkaisut

Paranna asiakas­pal­ve­luasi ja liike­toi­min­taasi kehit­ty­neim­millä ratkai­suil­lamme aina yksin­ker­tai­sesta puheluiden ohjauk­sesta monika­na­vaiseen palve­lu­ym­pä­ris­töömme, jossa yhdis­tyvät saumat­to­masti puhe, teksti­viestit, sähkö­postit, chatit ja sosiaa­lisen median keskus­telut historiatietoineen.

Tarjoamme kattavan valikoiman monipuo­lisia ratkaisuja niin asiakas­pal­veluun kuin perin­teiseen vaihteen­hoitoon. Tarjoamme aina sopivan­ko­koisen ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi!

Lisäksi saat kauttamme yrityk­sellesi sopivat puhe- ja verkko­liit­tymät oikein mitoi­tettuna. Halutessasi ylläpi­dämme ja hallin­noimme palve­luita puolestasi.

Toimi nyt ja ota meihin yhteyttä! Katsotaan yhdessä yrityksesi ratkaisut ja liittymät kohdalleen.

Laadukkaat ja toimivat puherat­kaisut ja palvelut

Puhelimet, tabletit ja tarvikkeet

Tarjoamme kilpai­lu­ky­kyiset hinnat sekä nopeat toimi­tukset kaikkialle Suomeen. Tarvit­taessa toimi­tamme laitteet käyttö­kuntoon asennettuna. Säästät aikaa, vaivaa ja rahaa.

Mobiilivaihde­ratkaisut ja asiakaspalvelujärjestelmät

Raken­namme monipuo­lisia tavoi­tet­ta­vuus­rat­kaisuja yksin­ker­tai­sesta puheluiden automaatio-ohjauk­sesta aina monipuo­lisiin ja kattaviin asiakas­pal­ve­lu­jär­jes­telmiin saakka. Ratkai­suil­lamme voi vaikuttaa merkit­tä­västi asiakas­pal­ve­lu­ko­ke­mukseen ja niistä syntyvien tehtävien hallintaan ja rapor­tointiin. Tarjoa paras asiakas­ko­kemus ja menesty!

Microsoft Office 365 palvelu

Microsoft 365 ‑palve­lussa yhdis­tyvät tutut Office-työpöy­tä­oh­jel­mistot sekä seuraavan sukupolven viestintä- ja yhteis­työ­pal­ve­luiden uusimmat, pilvi­poh­jaiset versiot, kuten Microsoft Exchange Online, Microsoft Share­Point Online ja Microsoft Skype Online. Uutena ominai­suutena Micro­softin Teams ryhmätyöskentelyratkaisu!

Viestintäratkaisut Simo Ohenoja

Ota yhteyttä

SIMO OHENOJA
Myynti­pääl­likkö
Viestintä­ratkaisut
Puh. 010 323 5021

Kaikki yrityksesi viestintä- ja kommunikaatio­ratkaisut meiltä

Saat kauttamme myös seuraavat palvelut:

  • Laaja­kais­ta­liit­tymät
  • Lähi- ja yritys­verk­ko­rat­kaisut sekä palomuuripalvelut
  • Kotisivu- ja sähköpostipalvelut
  • Verkko­tun­nukset ja niiden ylläpitopalvelut
  • Konesa­li­rat­kaisut
  • 0600‑,0700- ja 0800-palvelunumerot
Tekantti asiakaspalvelija palvelee

Ota meihin yhteyttä

Yrityksesi viestin­tä­asiat kerralla kuntoon: 
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

    Asiakaspalvelu laitteisto