Teknistä apua omista­jan­vaih­dokseen

Teknistä apua omista­jan­vaih­dokseen

Oulun Kaihdin­palvelu, viral­li­selta nimeltään Taito­kaihdin Oy, tarjoaa häikäisyn estoa kuten kaihtimia, rulla­verhoja, markiiseja, pysty­la­melleja sekä muita verhoja ja ratkaisua auringon suojaukseen sekä näköes­teisiin ja pimen­nykseen. Yrityk­sessä oli...
Bike & Fix otti kassa­jär­jes­telmän käyttöön

Bike & Fix otti kassa­jär­jes­telmän käyttöön

Bike & Fix otti kassa­jär­jes­telmän käyttöön Bike & Fix on polku­pyö­rä­kauppa, joka tarjoaa räätä­löidyt kokonai­suudet Maxx-polku­pyö­ristä muiden polku­pyörä merkkien ohella, palve­luihin kuuluu myös muut urhei­lu­vä­lineet, kuten sukset, SUP-laudat, sekä...