Ratkai­semme ongelmat puolestasi

Helpompaa elämää toimivan tieto­tek­niikan avulla

Tekantti – Työstressiä vähen­tä­mässä vuodesta 1995

Tekantti on oululainen valta­kun­nal­li­sesti toimiva yhteyksien ammat­ti­lainen, entiseltä nimeltään Oulun Matka­pu­helin Oy. Oulun Matka­pu­helin on palvellut asiak­kaitaan Oulussa ja Pohjois-Suomessa jo vuodesta 1995.

Asiak­kai­tamme ovat luotet­tavaa kumppania etsivät yritykset ja yrittäjät valta­kun­nal­li­sesti Suomessa. Autamme löytämään oikean­laiset yhteydet, tietotekniikka­palvelut ja kassa­jär­jes­telmät, joiden avulla asiak­kaamme voivat tehostaa liike­toi­min­taansa ja pysyä mukana digita­li­saation rattailla.

Toimit­ta­mil­lemme tuotteille ja palve­luille tarjoamme kattavan tuen- ja ylläpi­to­pal­velun palve­luso­pi­mus­temme puitteissa. Meille et ole pieni ratas suuressa koneistossa.

Tutustu yrityk­seemme ja ota yhteyttä. Terve­tuloa asiakkaaksemme!

Polku Tekantin asiakkaaksi

– Saman katon alta yhteydet, tieto­tek­niikka, kassa­jär­jes­telmät ja kaikki tarvit­semasi tuki –

Tekantin asiakkaaksi alkukartoitus

Alkukar­toitus

Keskus­tellaan yrityksesi ICT-ympäristön tilan­teesta, tulevai­suuden näkymistä ja toiveista. Tämän pohjalta teemme esityksen ympäristön kartoituksesta.

Ympäristön kartoitus

Käydään läpi millainen nettiyhteys tukee yrityksesi tilaa, mitkä ovat yrityk­sellesi sopivat tieto­tur­va­rat­kaisut, mikä on laitteiden kunto ja varmuus­ko­pioinnin tila.

Dokumen­taatio

Tehdään dokumentti eli kartta yrityksesi ICT-ympäristön nykyti­lasta; mitkä asiat ICT-ympäris­tössä ovat hyvin ja mitkä ovat kehitysalueita.

Ylläpi­to­so­pimus

Dokumen­taation perus­teella tarjoamme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaa palve­luiden, laitteiden ja ohjel­mis­tojen ylläpitomallia.

Suositut palve­luso­pi­mukset

Ylläpito- ja palve­lu­pa­ketit juuri sinun yrityksesi tarpesiin

Tekantti Ylläpitopalvelu Kipinä

Kipinä

Aloitus­tason palvelusopimus

Kipinä-palve­luso­pimus soveltuu erityi­sesti aloit­te­le­ville ja pienille yrityk­sille. Sopimus oikeuttaa käyttämään Tekantin kaikkia palve­luita. Saat yhden katon alta puheliit­tymät, yhteydet, tieto­tek­niikan ja kaiken tarvit­semasi tuen. Kipinä-palve­luso­pi­muksen myötä saat apua satun­naiseen tuen tarpeeseen tuntihinnalla.

74,00€/h
minimi­ve­loitus 15 min

Tekantti Ylläpitopalvelu Liekki

Liekki

Oma ATK-osasto

Liekki-palve­luso­pimus keskittyy liike­toimintasi sujuvuuteen ja tuotta­vuuden varmis­ta­miseen. Sopimukseen kuuluu yrityksesi ICT-ympäristön kattava alkukar­toitus, konkreet­tiset toimenpide-ehdotukset ja oikeuden käyttää Tekantin kaikkia palve­luita. Saat haluamasi määrän Etä- ja lähitukipalvelua/kk sopimusasiakashintaan.

alk. 95,00€/kk

 

Tekantti Ylläpitopalvelu Roihu
Roihu

Palopääl­lik­kötaso

Roihu on Tekantin kattavin palve­luso­pimus, jonka avulla kasvavat ja suuremmat yritykset saavat kaiken irti teknii­kastaan ilman huolen häivää. Tekantti valvoo ja hallinnoi koko it-järjes­tel­määsi ja yhteyksien ylläpitoa.

alk. 165,00€/kk

Tietotekniikka­palvelut

Tieto­koneet ja oheislaitteet

Viestintä­ratkaisut

Asiakas­pal­velusi ja liike­toimintasi parhaaksi 

Kassa­jär­jes­telmät

Yrityksesi tarpeisiin 20 vuoden kokemuksella

Yhteis­työ­kump­pa­nimme

DNA
Verifone
SKJ Systems
Cisco
Microsoft
F-Secure
Samsung
Plantronics
Lenovo
Fujitsu

Ota meihin yhteyttä

Poikkea kahvilla toimis­tol­lamme Takalaa­ni­lassa niin jutellaan yrityksesi tieto­tekniikasta.
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

  Asiakaspalvelu laitteisto

  Tekantti Faceboo­kissa

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  🔥🔥 ARVONTA ! 🔥🔥

  Juhannus lähestyy ja niinpä saamme taas järjestää jo perin­teeksi muodos­tuneen Tekantin juhan­nusar­vonnan! 🤩

  Tänä vuonna arvon­nassa on uskomat­toman hieno palkinto yhteis­työssä Boss Gloss Autope­sulat kanssa, nimittäin kausi­kortti rajat­to­milla pesuker­roilla Boss Gloss pesuloihin VUODEKSI! 💦

  Osallistu arvontaan tykkää­mällä tästä julkai­susta ja kerro komment­ti­kenttään mikä on parasta Suomen kesässä?

  Arvonta suori­tetaan 2.7.2021 julkai­susta tykän­neiden ja kommen­toi­neiden kesken. Voitta­jalle ilmoi­tetaan henki­lö­koh­tai­sesti. Facebook ei ole osallisena arvon­nassa.

  Nyt tykkäyksiä, jakoja ja kommentteja kehiin! Hyvää ja aurin­koista kesää kaikille👊😎
  See MoreSee Less

  🔥🔥 ARVONTA ! 🔥🔥
Juhannus lähestyy ja niinpä saamme taas järjestää jo perinteeksi muodostuneen Tekantin juhannusarvonnan! 🤩
Tänä vuonna arvonnassa on uskomattoman hieno palkinto yhteistyössä Boss Gloss Autopesulat kanssa, nimittäin kausikortti rajattomilla pesukerroilla Boss Gloss pesuloihin VUODEKSI! 💦
Osallistu arvontaan tykkäämällä tästä julkaisusta ja kerro kommenttikenttään mikä on parasta Suomen kesässä?
Arvonta suoritetaan 2.7.2021 julkaisusta tykänneiden ja kommentoineiden kesken. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Facebook ei ole osallisena arvonnassa.
Nyt tykkäyksiä, jakoja ja kommentteja kehiin! Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille👊😎

  Comment on Facebook

  Lämpö ja loma 😎

  Luonnon vehreys, lämpimät uinti­vedet sekä valo 🌞

  Mansikat ja ehdot­to­masti melkein yötön yö 😍 Lämpö ja kaunis luonto 🥺

  Aurinko🌞yötön yö💥🌞

  Parasta suomen kesässä on tietenkin puhdas auto ja Boss Gloss 😀

  Valoisat yöt.

  Aurinko, lämpö ja jätskit ystävien kanssa!

  Mansikat ja lämpimät kesäillat

  Parasta on aurinko, lämpö ja loma yhdessä perheen kanssa 😎

  Kesäloma ja perheen kanssa vietetty aika jota ei normaali arjessa paljoa ole

  Aurinko & luonto 😎

  Vähälu­minen

  Suomen luonto ja hyvä seura

  Aurinko ja valo

  Valo ja vihreys ☀️🌳

  Valoisat illat 🌞

  Se lämmin ja aurin­koinen päivä.

  Tuoreet mansikat 🍓 ja kylmät juomat teras­silla aurin­koisena päivänä 🍻

  Lämpö, vapaus, hyvä seura

  Vähälu­misuus.

  Uiminen, valo, luonto ja tuoreet kotimaiset herkut 

  Kesäiset maisemat ja vesistöt

  Pääsee vesille

  Kunnon ukkos­myrskyt. 💨⛈⚡️😍👌🏻 Seppo sais voiton. 😃

  Aurinko, lämpö ja kesäloma🍹

  View more comments

  Apple Mac Mini. Työasema, joka ei kokonsa puolesta paljoa kukka­ruu­kulle häviä. On se tyylikäs 🍎😎 See MoreSee Less

  Apple Mac Mini. Työasema, joka ei kokonsa puolesta paljoa kukkaruukulle häviä. On se tyylikäs 🍎😎