Ratkai­semme ongelmat puolestasi

Helpompaa elämää toimivan tieto­tek­niikan avulla

Tekantti – Työstressiä vähen­tä­mässä vuodesta 1995

Tekantti on oululainen valta­kun­nal­li­sesti toimiva yhteyksien ammat­ti­lainen, entiseltä nimeltään Oulun Matka­pu­helin Oy. Oulun Matka­pu­helin on palvellut asiak­kaitaan Oulussa ja Pohjois-Suomessa jo vuodesta 1995.

Asiak­kai­tamme ovat luotet­tavaa kumppania etsivät yritykset ja yrittäjät valta­kun­nal­li­sesti Suomessa. Autamme löytämään oikean­laiset yhteydet, tietotekniikka­palvelut ja kassa­jär­jes­telmät, joiden avulla asiak­kaamme voivat tehostaa liike­toi­min­taansa ja pysyä mukana digita­li­saation rattailla.

Toimit­ta­mil­lemme tuotteille ja palve­luille tarjoamme kattavan tuen- ja ylläpi­to­pal­velun palve­luso­pi­mus­temme puitteissa. Meille et ole pieni ratas suuressa koneistossa.

Tutustu yrityk­seemme ja ota yhteyttä. Terve­tuloa asiakkaaksemme!

Polku Tekantin asiakkaaksi

– Saman katon alta yhteydet, tieto­tek­niikka, kassa­jär­jes­telmät ja kaikki tarvit­semasi tuki –

Tekantin asiakkaaksi alkukartoitus

Alkukar­toitus

Keskus­tellaan yrityksesi ICT-ympäristön tilan­teesta, tulevai­suuden näkymistä ja toiveista. Tämän pohjalta teemme esityksen ympäristön kartoituksesta.

Ympäristön kartoitus

Käydään läpi millainen nettiyhteys tukee yrityksesi tilaa, mitkä ovat yrityk­sellesi sopivat tieto­tur­va­rat­kaisut, mikä on laitteiden kunto ja varmuus­ko­pioinnin tila.

Dokumen­taatio

Tehdään dokumentti eli kartta yrityksesi ICT-ympäristön nykyti­lasta; mitkä asiat ICT-ympäris­tössä ovat hyvin ja mitkä ovat kehitysalueita.

Ylläpi­to­so­pimus

Dokumen­taation perus­teella tarjoamme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaa palve­luiden, laitteiden ja ohjel­mis­tojen ylläpitomallia.

Suositut palve­luso­pi­mukset

Ylläpito- ja palve­lu­pa­ketit juuri sinun yrityksesi tarpesiin

Tekantti Ylläpitopalvelu Kipinä

Kipinä

Aloitus­tason palvelusopimus

Kipinä-palve­luso­pimus soveltuu erityi­sesti aloit­te­le­ville ja pienille yrityk­sille. Sopimus oikeuttaa käyttämään Tekantin kaikkia palve­luita. Saat yhden katon alta puheliit­tymät, yhteydet, tieto­tek­niikan ja kaiken tarvit­semasi tuen. Kipinä-palve­luso­pi­muksen myötä saat apua satun­naiseen tuen tarpeeseen tuntihinnalla.

74,00€/h
minimi­ve­loitus 15 min

Tekantti Ylläpitopalvelu Liekki

Liekki

Oma ATK-osasto

Liekki-palve­luso­pimus keskittyy liike­toimintasi sujuvuuteen ja tuotta­vuuden varmis­ta­miseen. Sopimukseen kuuluu yrityksesi ICT-ympäristön kattava alkukar­toitus, konkreet­tiset toimenpide-ehdotukset ja oikeuden käyttää Tekantin kaikkia palve­luita. Saat haluamasi määrän Etä- ja lähitukipalvelua/kk sopimusasiakashintaan.

alk. 95,00€/kk

 

Tekantti Ylläpitopalvelu Roihu
Roihu

Palopääl­lik­kötaso

Roihu on Tekantin kattavin palve­luso­pimus, jonka avulla kasvavat ja suuremmat yritykset saavat kaiken irti teknii­kastaan ilman huolen häivää. Tekantti valvoo ja hallinnoi koko it-järjes­tel­määsi ja yhteyksien ylläpitoa.

alk. 165,00€/kk

Tietotekniikka­palvelut

Tieto­koneet ja oheislaitteet

Viestintä­ratkaisut

Asiakas­pal­velusi ja liike­toimintasi parhaaksi 

Kassa­jär­jes­telmät

Yrityksesi tarpeisiin 20 vuoden kokemuksella

Yhteis­työ­kump­pa­nimme

DNA
Verifone
SKJ Systems
Cisco
Microsoft
F-Secure
Samsung
Plantronics
Lenovo
Fujitsu

Ota meihin yhteyttä

Poikkea kahvilla toimis­tol­lamme Takalaa­ni­lassa niin jutellaan yrityksesi tieto­tekniikasta.
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

  Asiakaspalvelu laitteisto

  Tekantti Faceboo­kissa

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  Meneekö sinulla päivät ja yöt maksu­päätteen valintaa miettiessä? Tuntuuko että tehtävä on lähes mahdoton?

  Ei hätää! Apu on lähellä. Meiltä löydät kattavan valikoiman maksu­päät­teitä juuri sinun ja yrityksesi tarpeita palvelen. Aina oikean­laista kortti­ti­li­tys­so­pi­musta myöten👌💶😊.

  Lopeta siis jahkaa­minen ja ota meihin yhteyttä. Pannaan päätteet ja palvelut kohdalleen ja ei muuta kuin kaupan käyntiin!🔥😎.

  #maksu­pääte #kassa­jär­jes­telmä #VERIFONE #kauppa­seon­mi­kä­kan­nattaa #💶
  See MoreSee Less

  Meneekö sinulla päivät ja yöt maksupäätteen valintaa miettiessä? Tuntuuko että tehtävä on lähes mahdoton?
Ei hätää! Apu on lähellä. Meiltä löydät kattavan valikoiman maksupäätteitä juuri sinun ja yrityksesi tarpeita palvelen. Aina oikeanlaista korttitilityssopimusta myöten👌💶😊. 
Lopeta siis jahkaaminen ja ota meihin yhteyttä. Pannaan päätteet ja palvelut kohdalleen ja ei muuta kuin kaupan käyntiin!🔥😎.
#maksupääte #kassajärjestelmä #verifone #kauppaseonmikäkannattaa #💶

  Viikkoa pulkkaan ja viikon­lopun viettoon.

  Tällä viikolla raken­nettiin langat­tomia verkkoja, jelpattiin asiakasta muutto­hom­missa, pysty­tettiin pilvi­pal­ve­limia ja toimi­tettiin pelivä­li­neitä pohjoiseen ja etelään. Monen muun homman lisäksi. Taas onnistuu tekeminen pykälää paremmin siellä sun täällä👍🙏🔥.

  Loppu­vii­kosta saimme vielä loungen iskuun. Siinä passaa istahtaa vaikka puhelimen nouto­reis­sulla tai ihan muuten vaan. Käykääpä kylässä! Talo tarjoaa kahavit ja kasvo­maskit 😊👌😎.

  Hyvää viikon­loppua!
  See MoreSee Less

  Viikkoa pulkkaan ja viikonlopun viettoon. 
Tällä viikolla rakennettiin langattomia verkkoja, jelpattiin asiakasta muuttohommissa, pystytettiin pilvipalvelimia ja toimitettiin pelivälineitä pohjoiseen ja etelään. Monen muun homman lisäksi. Taas onnistuu tekeminen pykälää paremmin siellä sun täällä👍🙏🔥. 
Loppuviikosta saimme vielä loungen iskuun. Siinä passaa istahtaa vaikka puhelimen noutoreissulla tai ihan muuten vaan. Käykääpä kylässä! Talo tarjoaa kahavit ja kasvomaskit 😊👌😎.
Hyvää viikonloppua!