Ratkai­semme ongelmat puolestasi

Helpompaa elämää toimivan tieto­tek­niikan avulla

Tekantti – Työstressiä vähen­tä­mässä vuodesta 1995

Tekantti on oululainen valta­kun­nal­li­sesti toimiva yhteyksien ammat­ti­lainen, entiseltä nimeltään Oulun Matka­pu­helin Oy. Oulun Matka­pu­helin on palvellut asiak­kaitaan Oulussa ja Pohjois-Suomessa jo vuodesta 1995.

Asiak­kai­tamme ovat luotet­tavaa kumppania etsivät yritykset ja yrittäjät valta­kun­nal­li­sesti Suomessa. Autamme löytämään oikean­laiset yhteydet, tietotekniikka­palvelut ja kassa­jär­jes­telmät, joiden avulla asiak­kaamme voivat tehostaa liike­toi­min­taansa ja pysyä mukana digita­li­saation rattailla.

Toimit­ta­mil­lemme tuotteille ja palve­luille tarjoamme kattavan tuen- ja ylläpi­to­pal­velun palve­luso­pi­mus­temme puitteissa. Meille et ole pieni ratas suuressa koneistossa.

Tutustu yrityk­seemme ja ota yhteyttä. Terve­tuloa asiakkaaksemme!

Polku Tekantin asiakkaaksi

– Saman katon alta yhteydet, tieto­tek­niikka, kassa­jär­jes­telmät ja kaikki tarvit­semasi tuki –

Tekantin asiakkaaksi alkukartoitus

Alkukar­toitus

Keskus­tellaan yrityksesi ICT-ympäristön tilan­teesta, tulevai­suuden näkymistä ja toiveista. Tämän pohjalta teemme esityksen ympäristön kartoituksesta.

Ympäristön kartoitus

Käydään läpi millainen nettiyhteys tukee yrityksesi tilaa, mitkä ovat yrityk­sellesi sopivat tieto­tur­va­rat­kaisut, mikä on laitteiden kunto ja varmuus­ko­pioinnin tila.

Dokumen­taatio

Tehdään dokumentti eli kartta yrityksesi ICT-ympäristön nykyti­lasta; mitkä asiat ICT-ympäris­tössä ovat hyvin ja mitkä ovat kehitysalueita.

Ylläpi­to­so­pimus

Dokumen­taation perus­teella tarjoamme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaa palve­luiden, laitteiden ja ohjel­mis­tojen ylläpitomallia.

Suositut palve­luso­pi­mukset

Ylläpito- ja palve­lu­pa­ketit juuri sinun yrityksesi tarpesiin

Tekantti Ylläpitopalvelu Kipinä

Kipinä

Aloitus­tason palvelusopimus

Kipinä-palve­luso­pimus soveltuu erityi­sesti aloit­te­le­ville ja pienille yrityk­sille. Sopimus oikeuttaa käyttämään Tekantin kaikkia palve­luita. Saat yhden katon alta puheliit­tymät, yhteydet, tieto­tek­niikan ja kaiken tarvit­semasi tuen. Kipinä-palve­luso­pi­muksen myötä saat apua satun­naiseen tuen tarpeeseen tuntihinnalla.

82,00€/h
minimi­ve­loitus 15 min

Tekantti Ylläpitopalvelu Liekki

Liekki

Oma ATK-osasto

Liekki-palve­luso­pimus keskittyy liike­toimintasi sujuvuuteen ja tuotta­vuuden varmis­ta­miseen. Sopimukseen kuuluu yrityksesi ICT-ympäristön kattava alkukar­toitus, konkreet­tiset toimenpide-ehdotukset ja oikeuden käyttää Tekantin kaikkia palve­luita. Saat haluamasi määrän Etä- ja lähitukipalvelua/kk sopimusasiakashintaan.

alk. 107,00€/kk

 

Tekantti Ylläpitopalvelu Roihu
Roihu

Palopääl­lik­kötaso

Roihu on Tekantin kattavin palve­luso­pimus, jonka avulla kasvavat ja suuremmat yritykset saavat kaiken irti teknii­kastaan ilman huolen häivää. Tekantti valvoo ja hallinnoi koko it-järjes­tel­määsi ja yhteyksien ylläpitoa.

alk. 183,00€/kk

Tietotekniikka­palvelut

Tieto­koneet ja oheislaitteet

Viestintä­ratkaisut

Asiakas­pal­velusi ja liike­toimintasi parhaaksi 

Kassa­jär­jes­telmät

Yrityksesi tarpeisiin 20 vuoden kokemuksella

Yhteis­työ­kump­pa­nimme

DNA
Verifone
SKJ Systems
Cisco
Microsoft
F-Secure
Samsung
Plantronics
Lenovo
Fujitsu

Ota meihin yhteyttä

Poikkea kahvilla toimis­tol­lamme Takalaa­ni­lassa niin jutellaan yrityksesi tieto­tekniikasta.
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

  Asiakaspalvelu laitteisto

  Tekantti Faceboo­kissa

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  Ai että mitä viikkoon meidän pirtissä?

  Noh. Saatiin mm. uusi osaaja mukaan remmiin, pidettiin palave­reita, suunni­teltiin tekemistä, toteu­tettiin suunni­telmia ja jeesattiin tekniikan parissa hätään joutu­neita. Juhlittiin synttä­reitä, naurettiin, tuskailtiin ja ihmeteltiin maailman menoa.

  Elämän tuoksuista tekemistä kaikin puolin🔥🙏😊.

  Näihin kuviin ja tunnelmiin, hyvät viikon­lopput kaikille!

  #tietotekniikka­palvelut #operaat­to­ri­pal­velut #kassa­jär­jes­telmät #tekantti #tekemi­sen­roihu #palve­luk­ses­sanne
  See MoreSee Less

  Comment on Facebook

  Kuka täytti ja mitä 🤔

  Nyt kyllä saatiin ”siepattua” pätevä kaveri Absoluut­tisen tiimiin 💪 tehhään tarkempi esittely ens viikolla 😀

  Moroa vuoteen!

  Tämä päivä lähti käyntiin nippe­li­tie­tojen tutki­mi­sella tieto­tek­niikan mysti­sessä maail­massa. Aijettä👌🤓.

  Jos teknisten tietojen tutki­minen ei ole lähellä sydäntäsi mutta tuntemus on, että jotain tarttis tieto­tek­nii­kalle tehdä, voit olla huoleti. Apu on lähellä🔥😎.

  Otappa rohkeasti yhteyttä! Tuumataan paras tapa etene­miseen yhdessä tuumin.

  #tekantti #tekemi­sen­roihu #tieto­tek­niik­ka­rat­kaisut
  #atkre­montit
  See MoreSee Less

  Moroa vuoteen!
Tämä päivä lähti käyntiin nippelitietojen tutkimisella tietotekniikan mystisessä maailmassa. Aijettä👌🤓. 
Jos teknisten tietojen tutkiminen ei ole lähellä sydäntäsi mutta tuntemus on, että jotain tarttis tietotekniikalle tehdä, voit olla huoleti. Apu on lähellä🔥😎.
Otappa rohkeasti yhteyttä! Tuumataan paras tapa etenemiseen yhdessä tuumin.
#tekantti #tekemisenroihu #tietotekniikkaratkaisut
#atkremontit