Ratkai­semme ongelmat puolestasi

Helpompaa elämää toimivan tieto­tek­niikan avulla

Tekantti – Työstressiä vähen­tä­mässä vuodesta 1995

Tekantti on oululainen valta­kun­nal­li­sesti toimiva yhteyksien ammat­ti­lainen, entiseltä nimeltään Oulun Matka­pu­helin Oy. Oulun Matka­pu­helin on palvellut asiak­kaitaan Oulussa ja Pohjois-Suomessa jo vuodesta 1995.

Asiak­kai­tamme ovat luotet­tavaa kumppania etsivät yritykset ja yrittäjät valta­kun­nal­li­sesti Suomessa. Autamme löytämään oikean­laiset yhteydet, tietotekniikka­palvelut ja kassa­jär­jes­telmät, joiden avulla asiak­kaamme voivat tehostaa liike­toi­min­taansa ja pysyä mukana digita­li­saation rattailla.

Toimit­ta­mil­lemme tuotteille ja palve­luille tarjoamme kattavan tuen- ja ylläpi­to­pal­velun palve­luso­pi­mus­temme puitteissa. Meille et ole pieni ratas suuressa koneistossa.

Tutustu yrityk­seemme ja ota yhteyttä. Terve­tuloa asiakkaaksemme!

Polku Tekantin asiakkaaksi

– Saman katon alta yhteydet, tieto­tek­niikka, kassa­jär­jes­telmät ja kaikki tarvit­semasi tuki –

Tekantin asiakkaaksi alkukartoitus

Alkukar­toitus

Keskus­tellaan yrityksesi ICT-ympäristön tilan­teesta, tulevai­suuden näkymistä ja toiveista. Tämän pohjalta teemme esityksen ympäristön kartoituksesta.

Ympäristön kartoitus

Käydään läpi millainen nettiyhteys tukee yrityksesi tilaa, mitkä ovat yrityk­sellesi sopivat tieto­tur­va­rat­kaisut, mikä on laitteiden kunto ja varmuus­ko­pioinnin tila.

Dokumen­taatio

Tehdään dokumentti eli kartta yrityksesi ICT-ympäristön nykyti­lasta; mitkä asiat ICT-ympäris­tössä ovat hyvin ja mitkä ovat kehitysalueita.

Ylläpi­to­so­pimus

Dokumen­taation perus­teella tarjoamme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaa palve­luiden, laitteiden ja ohjel­mis­tojen ylläpitomallia.

Suositut palve­luso­pi­mukset

Ylläpito- ja palve­lu­pa­ketit juuri sinun yrityksesi tarpesiin

Tekantti Ylläpitopalvelu Kipinä

Kipinä

Aloitus­tason palvelusopimus

Kipinä-palve­luso­pimus soveltuu erityi­sesti aloit­te­le­ville ja pienille yrityk­sille. Sopimus oikeuttaa käyttämään Tekantin kaikkia palve­luita. Saat yhden katon alta puheliit­tymät, yhteydet, tieto­tek­niikan ja kaiken tarvit­semasi tuen. Kipinä-palve­luso­pi­muksen myötä saat apua satun­naiseen tuen tarpeeseen tuntihinnalla.

74,00€/h
minimi­ve­loitus 15 min

Tekantti Ylläpitopalvelu Liekki

Liekki

Oma ATK-osasto

Liekki-palve­luso­pimus keskittyy liike­toimintasi sujuvuuteen ja tuotta­vuuden varmis­ta­miseen. Sopimukseen kuuluu yrityksesi ICT-ympäristön kattava alkukar­toitus, konkreet­tiset toimenpide-ehdotukset ja oikeuden käyttää Tekantin kaikkia palve­luita. Saat haluamasi määrän Etä- ja lähitukipalvelua/kk sopimusasiakashintaan.

alk. 95,00€/kk

 

Tekantti Ylläpitopalvelu Roihu
Roihu

Palopääl­lik­kötaso

Roihu on Tekantin kattavin palve­luso­pimus, jonka avulla kasvavat ja suuremmat yritykset saavat kaiken irti teknii­kastaan ilman huolen häivää. Tekantti valvoo ja hallinnoi koko it-järjes­tel­määsi ja yhteyksien ylläpitoa.

alk. 165,00€/kk

Tietotekniikka­palvelut

Tieto­koneet ja oheislaitteet

Viestintä­ratkaisut

Asiakas­pal­velusi ja liike­toimintasi parhaaksi 

Kassa­jär­jes­telmät

Yrityksesi tarpeisiin 20 vuoden kokemuksella

Yhteis­työ­kump­pa­nimme

DNA
Verifone
SKJ Systems
Cisco
Microsoft
F-Secure
Samsung
Plantronics
Lenovo
Fujitsu

Ota meihin yhteyttä

Poikkea kahvilla toimis­tol­lamme Takalaa­ni­lassa niin jutellaan yrityksesi tieto­tekniikasta.
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

  Asiakaspalvelu laitteisto

  Tekantti Faceboo­kissa

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  Maksu­pääte kaikilla herkuilla? Kyllä.

  Tekno­logian uusim­milla ihmeillä varus­te­tusta Verifonen CM5 maksu­päät­teestä löytyy Wifi, Bluetooth, 4G, akku, 5 tuuman koske­tus­näyttö, Android käyttö­jär­jes­telmä, rapor­tointi ominai­suudet sekä kaksi kappa­letta kameroita. Lisäksi maksu­pääte ymmärtää normaalien kortti­mak­sujen lisäksi mm. MobilePayn, Klarnan, Alipayn ja WeChatPayn maksuja. Jne.

  Kaikki käsit­tä­mät­tö­mästi yhdessä laitteessa. Mitä vielä epäröit? Tule ja tutustu! 😃🔥
  See MoreSee Less

  Maksupääte kaikilla herkuilla? Kyllä.
Teknologian uusimmilla ihmeillä varustetusta Verifonen CM5 maksupäätteestä löytyy Wifi, Bluetooth, 4G, akku, 5 tuuman kosketusnäyttö, Android käyttöjärjestelmä, raportointi ominaisuudet sekä kaksi kappaletta kameroita. Lisäksi maksupääte ymmärtää normaalien korttimaksujen lisäksi mm. MobilePayn, Klarnan, Alipayn ja WeChatPayn maksuja. Jne.
Kaikki käsittämättömästi yhdessä laitteessa. Mitä vielä epäröit? Tule ja tutustu! 😃🔥Image attachment

  Tekantin nuohous­kump­panina toimii Noetta nuohous­palvelu. Tänään nuohottiin tireh­töö­rimme Antin kotio­soitteen piippu peli kuntoon syksyn tunnel­mointia varten🔥👌. Nyt jos koskaan on hyvä aika laittaa röörit kuntoon☝.

  Maksu­lii­kenne hoituu näppä­rästi @verifonen maksu­päät­teellä paikan päällä ja kuitti tipahtaa sähkö­postiin samon tein. Onhan se kätevä homma😎.

  Näihin kuviin ja tunnel­moin­teihin. Hyvät viikon­loput kaikille!🤗.

  #noetta #nuohous­palvelu #tekantti #maksu­pääte #verifone #kassa­vir­ta­rat­kaisut
  See MoreSee Less

  Tekantin nuohouskumppanina toimii Noetta nuohouspalvelu. Tänään nuohottiin tirehtöörimme Antin kotiosoitteen piippu peli kuntoon syksyn tunnelmointia varten🔥👌. Nyt jos koskaan on hyvä aika laittaa röörit kuntoon☝.
Maksuliikenne hoituu näppärästi @verifonen maksupäätteellä paikan päällä ja kuitti tipahtaa sähköpostiin samon tein. Onhan se kätevä homma😎. 
Näihin kuviin ja tunnelmointeihin. Hyvät viikonloput kaikille!🤗. 
#noetta #nuohouspalvelu #tekantti #maksupääte #verifone #kassavirtaratkaisut