Ratkai­semme ongelmat puolestasi

Helpompaa elämää toimivan tieto­tek­niikan avulla

Tekantti – Työstressiä vähen­tä­mässä vuodesta 1995

Tekantti on oululainen valta­kun­nal­li­sesti toimiva yhteyksien ammat­ti­lainen, entiseltä nimeltään Oulun Matka­pu­helin Oy. Oulun Matka­pu­helin on palvellut asiak­kaitaan Oulussa ja Pohjois-Suomessa jo vuodesta 1995.

Asiak­kai­tamme ovat luotet­tavaa kumppania etsivät yritykset ja yrittäjät valta­kun­nal­li­sesti Suomessa. Autamme löytämään oikean­laiset yhteydet, tietotekniikka­palvelut ja kassa­jär­jes­telmät, joiden avulla asiak­kaamme voivat tehostaa liike­toi­min­taansa ja pysyä mukana digita­li­saation rattailla.

Toimit­ta­mil­lemme tuotteille ja palve­luille tarjoamme kattavan tuen- ja ylläpi­to­pal­velun palve­luso­pi­mus­temme puitteissa. Meille et ole pieni ratas suuressa koneistossa.

Tutustu yrityk­seemme ja ota yhteyttä. Terve­tuloa asiakkaaksemme!

Polku Tekantin asiakkaaksi

– Saman katon alta yhteydet, tieto­tek­niikka, kassa­jär­jes­telmät ja kaikki tarvit­semasi tuki –

Tekantin asiakkaaksi alkukartoitus

Alkukar­toitus

Keskus­tellaan yrityksesi ICT-ympäristön tilan­teesta, tulevai­suuden näkymistä ja toiveista. Tämän pohjalta teemme esityksen ympäristön kartoituksesta.

Ympäristön kartoitus

Käydään läpi millainen nettiyhteys tukee yrityksesi tilaa, mitkä ovat yrityk­sellesi sopivat tieto­tur­va­rat­kaisut, mikä on laitteiden kunto ja varmuus­ko­pioinnin tila.

Dokumen­taatio

Tehdään dokumentti eli kartta yrityksesi ICT-ympäristön nykyti­lasta; mitkä asiat ICT-ympäris­tössä ovat hyvin ja mitkä ovat kehitysalueita.

Ylläpi­to­so­pimus

Dokumen­taation perus­teella tarjoamme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaa palve­luiden, laitteiden ja ohjel­mis­tojen ylläpitomallia.

Suositut palve­luso­pi­mukset

Ylläpito- ja palve­lu­pa­ketit juuri sinun yrityksesi tarpesiin

Tekantti Ylläpitopalvelu Kipinä

Kipinä

Aloitus­tason palvelusopimus

Kipinä-palve­luso­pimus soveltuu erityi­sesti aloit­te­le­ville ja pienille yrityk­sille. Sopimus oikeuttaa käyttämään Tekantin kaikkia palve­luita. Saat yhden katon alta puheliit­tymät, yhteydet, tieto­tek­niikan ja kaiken tarvit­semasi tuen. Kipinä-palve­luso­pi­muksen myötä saat apua satun­naiseen tuen tarpeeseen tuntihinnalla.

82,00€/h
minimi­ve­loitus 15 min

Tekantti Ylläpitopalvelu Liekki

Liekki

Oma ATK-osasto

Liekki-palve­luso­pimus keskittyy liike­toimintasi sujuvuuteen ja tuotta­vuuden varmis­ta­miseen. Sopimukseen kuuluu yrityksesi ICT-ympäristön kattava alkukar­toitus, konkreet­tiset toimenpide-ehdotukset ja oikeuden käyttää Tekantin kaikkia palve­luita. Saat haluamasi määrän Etä- ja lähitukipalvelua/kk sopimusasiakashintaan.

alk. 107,00€/kk

 

Tekantti Ylläpitopalvelu Roihu
Roihu

Palopääl­lik­kötaso

Roihu on Tekantin kattavin palve­luso­pimus, jonka avulla kasvavat ja suuremmat yritykset saavat kaiken irti teknii­kastaan ilman huolen häivää. Tekantti valvoo ja hallinnoi koko it-järjes­tel­määsi ja yhteyksien ylläpitoa.

alk. 183,00€/kk

Tietotekniikka­palvelut

Tieto­koneet ja oheislaitteet

Viestintä­ratkaisut

Asiakas­pal­velusi ja liike­toimintasi parhaaksi 

Kassa­jär­jes­telmät

Yrityksesi tarpeisiin 20 vuoden kokemuksella

Yhteis­työ­kump­pa­nimme

DNA
Verifone
SKJ Systems
Cisco
Microsoft
F-Secure
Samsung
Plantronics
Lenovo
Fujitsu

Ota meihin yhteyttä

Poikkea kahvilla toimis­tol­lamme Takalaa­ni­lassa niin jutellaan yrityksesi tieto­tekniikasta.
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

Asiak­kai­demme tukipal­velun tavoitat numerosta 010 323 5050 tai sähkö­pos­titse helpdesk@tekantti.fi.

  Asiakaspalvelu laitteisto

  Tekantti Faceboo­kissa

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  Huppista heijakkaa ja silleen! Sehän onkin jo joulukuun ensim­mäinen päivä. Start­tail­laanpa kuukausi vähän kepeäm­mällä otteella ja viritellään virman viimeisin inves­tointi tekniik­ka­pajaa koris­tamaan🎅😊.

  Muistihan kaikki avata aamulla joulu­ka­len­terin ensim­mäisen luukun? Ja eihän kukaan ryökäle ole mennyt tekemään niin ennen aikojaan?🧐☝️😁.

  Hyvää joulun odotusta kaikille!
  See MoreSee Less

  Huppista heijakkaa ja silleen! Sehän onkin jo joulukuun ensimmäinen päivä. Starttaillaanpa kuukausi vähän kepeämmällä otteella ja viritellään virman viimeisin investointi tekniikkapajaa koristamaan🎅😊. 
Muistihan kaikki avata aamulla joulukalenterin ensimmäisen luukun? Ja eihän kukaan ryökäle ole mennyt tekemään niin ennen aikojaan?🧐☝️😁. 
Hyvää joulun odotusta kaikille!

  Kotileena on siivousalan yritys, joka on siivonnut koteja tehden asiak­kai­densa arjesta helpompaa ja mielek­käämpää jo vuodesta 1992.

  🔥 Roihu-palve­luso­pimus puolestaan helpottaa Kotileenan yritys­toi­mintaa, sillä ongel­ma­ti­lan­teiden sattuessa he tietävät kenelle soittaa.

  🔥 Tekantti vastaa Kotileenan tieto­tur­vasta, laite­han­kin­noista, IT-tuesta sekä tekni­sestä ylläpi­dosta kehittäen jatku­vasti jo olemassa olevia palve­luita.

  “Tekantin kanssa yhteistyö on sujunut mutkat­to­masti. Ongel­ma­ti­lanteet on hoidettu sujuvasti, eikä olla ikinä jääty oman onnemme nojaan. Laitteet on saatu aina helposti ja nopeasti. Kokonai­suu­dessaan kaikki on toiminut kuten pitääkin.“

  Kotileena Oy:n toimi­tus­johtaja Petri Tikander

  ✨ Mikäli haluat keskittyä asioihin joista nautit ja palata sitten puhtaaseen, ammat­ti­tai­dolla siivottuun kotiin niin tutustu Kotileenan palve­luihin heidän netti­si­vuillaan osoit­teessa:

  kotileena.fi/

  #tekantti #kotileena #referenssi #siivousala #siivous­palvelu #tieto­turva #tieto­tek­niik­ka­palvelu #laite­han­kin­ta­palvelu #it #tekni­nentuki #ittuki
  See MoreSee Less

  Kotileena on siivousalan yritys, joka on siivonnut koteja tehden asiakkaidensa arjesta helpompaa ja mielekkäämpää jo vuodesta 1992. 
🔥 Roihu-palvelusopimus puolestaan helpottaa Kotileenan yritystoimintaa, sillä ongelmatilanteiden sattuessa he tietävät kenelle soittaa. 
🔥 Tekantti vastaa Kotileenan tietoturvasta, laitehankinnoista, IT-tuesta sekä teknisestä ylläpidosta kehittäen jatkuvasti jo olemassa olevia palveluita.
Tekantin kanssa yhteistyö on sujunut mutkattomasti. Ongelmatilanteet on hoidettu sujuvasti, eikä olla ikinä jääty oman onnemme nojaan. Laitteet on saatu aina helposti ja nopeasti. Kokonaisuudessaan kaikki on toiminut kuten pitääkin.
Kotileena Oy:n toimitusjohtaja Petri Tikander
✨ Mikäli haluat keskittyä asioihin joista nautit ja palata sitten puhtaaseen, ammattitaidolla siivottuun kotiin niin tutustu Kotileenan palveluihin heidän nettisivuillaan osoitteessa: 
https://kotileena.fi/
#tekantti #kotileena #referenssi #siivousala #siivouspalvelu #tietoturva #tietotekniikkapalvelu #laitehankintapalvelu #it #tekninentuki #ittuki