Ratkai­semme ongelmat puolestasi

Helpompaa elämää toimivan tieto­tek­niikan avulla

Tekantti – Työstressiä vähen­tä­mässä vuodesta 1995

Tekantti on oululainen valta­kun­nal­li­sesti toimiva yhteyksien ammat­ti­lainen, entiseltä nimeltään Oulun Matka­pu­helin Oy. Oulun Matka­pu­helin on palvellut asiak­kaitaan Oulussa ja Pohjois-Suomessa jo vuodesta 1995.

Asiak­kai­tamme ovat luotet­tavaa kumppania etsivät yritykset ja yrittäjät valta­kun­nal­li­sesti Suomessa. Autamme löytämään oikean­laiset yhteydet, tietotekniikka­palvelut ja kassa­jär­jes­telmät, joiden avulla asiak­kaamme voivat tehostaa liike­toi­min­taansa ja pysyä mukana digita­li­saation rattailla.

Toimit­ta­mil­lemme tuotteille ja palve­luille tarjoamme kattavan tuen- ja ylläpi­to­pal­velun palve­luso­pi­mus­temme puitteissa. Meille et ole pieni ratas suuressa koneis­tossa.

Tutustu yrityk­seemme ja ota yhteyttä. Terve­tuloa asiak­kaak­semme!

Polku Tekantin asiak­kaaksi

– Saman katon alta yhteydet, tieto­tek­niikka, kassa­jär­jes­telmät ja kaikki tarvit­semasi tuki –

Alkukar­toitus

Keskus­tellaan yrityksesi ICT-ympäristön tilan­teesta, tulevai­suuden näkymistä ja toiveista. Tämän pohjalta teemme esityksen ympäristön kartoi­tuk­sesta.

Ympäristön kartoitus

Käydään läpi millainen nettiyhteys tukee yrityksesi tilaa, mitkä ovat yrityk­sellesi sopivat tieto­tur­va­rat­kaisut, mikä on laitteiden kunto ja varmuus­ko­pioinnin tila.

Dokumen­taatio

Tehdään dokumentti eli kartta yrityksesi ICT-ympäristön nykyti­lasta; mitkä asiat ICT-ympäris­tössä ovat hyvin ja mitkä ovat kehity­sa­lueita.

Ylläpi­to­so­pimus

Dokumen­taation perus­teella tarjoamme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaa palve­luiden, laitteiden ja ohjel­mis­tojen ylläpi­to­mallia.

Suositut palve­luso­pi­mukset

Ylläpito- ja palve­lu­pa­ketit juuri sinun yrityksesi tarpesiin

Tekantti Ylläpitopalvelu Kipinä

Kipinä

Aloitus­tason palve­luso­pimus

Kipinä-palve­luso­pimus soveltuu erityi­sesti aloit­te­le­ville ja pienille yrityk­sille. Sopimus oikeuttaa käyttämään Tekantin kaikkia palve­luita. Saat yhden katon alta puheliit­tymät, yhteydet, tieto­tek­niikan ja kaiken tarvit­semasi tuen. Kipinä-palve­luso­pi­muksen myötä saat apua satun­naiseen tuen tarpeeseen tunti­hin­nalla.

74,00€/h
minimi­ve­loitus 15 min

Tekantti Ylläpitopalvelu Liekki

Liekki

Oma ATK-osasto

Liekki-palve­luso­pimus keskittyy liike­toimintasi sujuvuuteen ja tuotta­vuuden varmis­ta­miseen. Sopimukseen kuuluu yrityksesi ICT-ympäristön kattava alkukar­toitus, konkreet­tiset toimenpide-ehdotukset ja oikeuden käyttää Tekantin kaikkia palve­luita. Saat haluamasi määrän Etä- ja lähitukipalvelua/kk sopimus­asia­kas­hintaan.

alk. 95,00€/kk

 

Tekantti Ylläpitopalvelu Roihu
Roihu

Palopääl­lik­kötaso

Roihu on Tekantin kattavin palve­luso­pimus, jonka avulla kasvavat ja suuremmat yritykset saavat kaiken irti teknii­kastaan ilman huolen häivää. Tekantti valvoo ja hallinnoi koko it-järjes­tel­määsi ja yhteyksien ylläpitoa.

alk. 165,00€/kk

Tietotekniikka­palvelut

Tieto­koneet ja oheis­laitteet

Viestintä­ratkaisut

Asiakas­pal­velusi ja liike­toimintasi parhaaksi

Kassa­jär­jes­telmät

Yrityksesi tarpeisiin 20 vuoden kokemuk­sella

Yhteis­työ­kump­pa­nimme

DNA
Verifone
SKJ Systems
Cisco
Microsoft
F-Secure
Samsung
Plantronics
Lenovo
Fujitsu

Ota meihin yhteyttä

Poikkea kahvilla toimis­tol­lamme Limin­gan­tul­lissa niin jutellaan yrityksesi tieto­tekniikasta.
Laita viestiä tai soita
asiakas­pal­ve­luumme 010 323 5000

Asiakaspalvelu laitteisto

Tekantti Faceboo­kissa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Keski­ke­sän­juhlan kunniaksi suori­tamme Tekantin viral­lisen juhan­nusar­vonnan!

Tykkää julkai­susta ja kerro meille mikä on sinulle paras keino palau­tu­miseen kesän aikana? Meidän TJ Antti katselee jo kaihoi­sasti nokipan­nu­kahvien, maasto­pyö­räilyn ja riippu­ma­tolla loikoilun perään :)

Arvomme julkai­susta tykkääjien kesken Tekantin lomapa­ketin!

- Ticket to the Moon KingSize riippu­matto + kiinni­tys­köydet
- Streetz Bluetooth mankka sponsored by Jeemly by SKJ
- Kuvassa näkyvät reiskat naamalle ettei aurinko liikaa häikäise

Arvonta suori­tetaan juhan­nuksen jälkeen keski­viikkona 24.6.2020 meidän Jennin toimesta. Facebook ei ole mukana arvon­nassa millään tavalla.

Ja luonnol­li­sesti, saa jatkaa! Hyvää Juhan­nusta kaikille!
See MoreSee Less

Comment on Facebook

Kyllä se on päivä­no­koset 😴

ulkoilu luonnossA

Ulkoilu ja pyöräily.

Vesille saareen kun pääsee niin rentoutuu

No riippu­matto ois kyllä jees

Jäätelö 🍡

Pakkokai se mun sit se Olut+grilli heittää kun ei vielä mainittu.

Läski­pyö­räily metässä

Kalas­tus­hommat mökillä👍

Nukku­minen 😴🥱

Auts😂Päivi Varjuk­selle pisteet👌🙏

Onkiminen parasta rentou­tu­mista

Meneminen keskelle metsää telttai­lehmaan ☺️🌿

Jos voitan,Päivi saa palkinnon,koska hänen ottama loistokuva❤

Päivä hilla­suolla ja terma­ri­kahvit 🤗

Mökillä oleminen, sauno­minen ja veneily

Uinti ja mökkeily 👌

Uni ja ulkoilu

Kävely luonnossa ja sitten neulo­mista puiston­pen­killä, omalla takapi­halla, rannalla… Missä vain. Riippu­matto on haaveeni.

Luonnon­rauha ja järven­ranta😃

Ulkoilu ja metsässä rastien haku

Luonto, lämpö, retkeily, fatbi­kella seikkailu ja valokuvaus 👍

Aikatau­lut­tomuus

Kalastus jossain syvällä erämaassa

Nukku­minen ja hyvä seura. 🥴

View more comments

Kevään ja alkukesän aikana tukipal­ve­luumme on tullut valtava määrä kyselyitä Teamsin käyttöön ja ongel­ma­ti­lan­teisiin liittyen. Lääkkeenä pulma­ti­lan­teisiin tarjoamme nyt Microsoft Teams käyttö­kou­lu­tusta pienryh­mille kampan­ja­hintaan.

Koulu­tuk­sessa käydään läpi yleis­katsaus Teamsin toimin­toihin, minkä myötä saat hyvät valmiudet Teams-sovel­luksen käyttöön eri tilan­teissa.

Koulu­tuksen hinta nyt 290,00€/ryhmä. Kesto noin kaksi tuntia. Ryhmän koko on maksi­missaan kuusi henkilöä. Koulut­tajana toimii Marko Ahonen.

Ota meihin yhteyttä ja varaa aika koulu­tuk­selle nyt!

(Tarjous on voimassa toistai­seksi. Hinta normaa­listi 390,00€/ryhmä.)
See MoreSee Less

Kevään ja alkukesän aikana tukipalveluumme on tullut valtava määrä kyselyitä Teamsin käyttöön ja ongelmatilanteisiin liittyen. Lääkkeenä pulmatilanteisiin tarjoamme nyt Microsoft Teams käyttökoulutusta pienryhmille kampanjahintaan. 
Koulutuksessa käydään läpi yleiskatsaus Teamsin toimintoihin, minkä myötä saat hyvät valmiudet Teams-sovelluksen käyttöön eri tilanteissa.
Koulutuksen hinta nyt 290,00€/ryhmä. Kesto noin kaksi tuntia. Ryhmän koko on maksimissaan kuusi henkilöä. Kouluttajana toimii Marko Ahonen.
Ota meihin yhteyttä ja varaa aika koulutukselle nyt!
(Tarjous on voimassa toistaiseksi. Hinta normaalisti 390,00€/ryhmä.)