TEKANTTI ASIAKAS­TA­RINAT

Puhepiste Oy

Puhepiste Oy

Asiak­kaamme Kalle Korkiala Puhepiste Oy:stä kertoo kokemuk­sistaan Tekantin Roihu ‑sopimus­asiak­kaana. Puhepiste on puhete­ra­pia­kun­tou­tukseen erikois­tunut yritys. Toimin­tamme on alkanut ajatuk­sesta tuottaa kuntou­tusalaa kehit­tävää ja työnte­ki­jöitä arvostavaa…

Elvakin kokemuksia Tekantista

Elvakin kokemuksia Tekantista

Elvak on perus­tettu 2009, ja toimimme talotek­niikan alalla. Teemme hanke­ke­hi­tystä sekä LVI‑, automaatio- ja sähkö­suun­nit­telua, ja sitten meillä on kiinteis­tö­au­to­maation ja turva-alan urakointia. Joskus kauan sitten meillä pyöri sellainen pikkuinen laatik­ko­serveri, ja…

Kotigal­leria sai apua digitalisaatioon

Kotigal­leria sai apua digitalisaatioon

Kotigal­leria LKV on oululainen pitkän linjan kiinteis­tön­vä­li­tys­liike, joka tunnetaan erityi­sesti ammat­ti­tai­dostaan ja hyvästä palve­lusta. Kotigal­leria on aina pyrkinyt olemaan askeleen edellä muita — samoin myös nyt kun yritys…