Puhepiste Oy

touko 10, 2023 | Asiakas­ko­ke­mukset

Asiak­kaamme Kalle Korkiala Puhepiste Oy:stä kertoo kokemuk­sistaan Tekantin Roihu ‑sopimus­asiak­kaana.

Puhepiste on puhete­ra­pia­kun­tou­tukseen erikois­tunut yritys. Toimin­tamme on alkanut ajatuk­sesta tuottaa kuntou­tusalaa kehit­tävää ja työnte­ki­jöitä arvos­tavaa liike­toi­mintaa. Tarjoamme korkea­laa­tuisia vaativan lääkin­näl­lisen kuntou­tuksen palve­luita sosiaali- ja tervey­den­huollon organi­saa­tioille. Asiak­kai­namme ovat hyvin­voin­tia­lueiden ja Kelan kautta palve­le­mamme asiakkaat, joille tarjoamme puhete­rapiaa, puhete­ra­peut­tista arviointia, syömis­te­rapiaa ja äänite­rapiaa sekä apua lukemisen ja kirjoit­ta­misen haasteisiin.