Puhepiste Oy

Puhepiste Oy

Puhepiste Oy Asiak­kaamme Kalle Korkiala Puhepiste Oy:stä kertoo kokemuk­sistaan Tekantin Roihu ‑sopimus­asiak­kaana. Puhepiste on puhete­ra­pia­kun­tou­tukseen erikois­tunut yritys. Toimin­tamme on alkanut ajatuk­sesta tuottaa kuntou­tusalaa kehit­tävää ja...
Elvakin kokemuksia Tekantista

Elvakin kokemuksia Tekantista

Elvakin kokemuksia Tekantista Elvak on perus­tettu 2009, ja toimimme talotek­niikan alalla. Teemme hanke­ke­hi­tystä sekä LVI‑, automaatio- ja sähkö­suun­nit­telua, ja sitten meillä on kiinteis­tö­au­to­maation ja turva-alan urakointia. Joskus kauan sitten meillä...
Kotigal­leria sai apua digitalisaatioon

Kotigal­leria sai apua digitalisaatioon

Kotigal­leria LKV on oululainen pitkän linjan kiinteis­tön­vä­li­tys­liike, joka tunnetaan erityi­sesti ammat­ti­tai­dostaan ja hyvästä palve­lusta. Kotigal­leria on aina pyrkinyt olemaan askeleen edellä muita — samoin myös nyt kun yritys siirtyi täysin...
Teknistä apua omistajanvaihdokseen

Teknistä apua omistajanvaihdokseen

Oulun Kaihdin­palvelu, viral­li­selta nimeltään Taito­kaihdin Oy, tarjoaa häikäisyn estoa kuten kaihtimia, rulla­verhoja, markiiseja, pysty­la­melleja sekä muita verhoja ja ratkaisua auringon suojaukseen sekä näköes­teisiin ja pimen­nykseen. Yrityk­sessä oli...
Bike & Fix otti kassa­jär­jes­telmän käyttöön

Bike & Fix otti kassa­jär­jes­telmän käyttöön

Bike & Fix otti kassa­jär­jes­telmän käyttöön Bike & Fix on polku­pyö­rä­kauppa, joka tarjoaa räätä­löidyt kokonai­suudet Maxx-polku­pyö­ristä muiden polku­pyörä merkkien ohella, palve­luihin kuuluu myös muut urhei­lu­vä­lineet, kuten sukset, SUP-laudat, sekä...