Bike & Fix otti kassa­jär­jes­telmän käyttöön

syys 17, 2020 | Asiakas­ko­ke­mukset

Bike & Fix on polku­pyö­rä­kauppa, joka tarjoaa räätä­löidyt kokonai­suudet Maxx-polku­pyö­ristä muiden polku­pyörä merkkien ohella, palve­luihin kuuluu myös muut urhei­lu­vä­lineet, kuten sukset, SUP-laudat, sekä polku­pyörien ja suksien huolto. Yrittäjänä toimiva Markus Lukkarila kertoo, että yrityksen tieto­tek­niset välineet olivat kunnossa, mutta kassa­jär­jes­telmä ei ollut kunnossa. Aiemmin varas­tointi ja inven­taariot olivat työläät toteuttaa ja Markus ryhtyi etsimään ratkaisua tilanteeseen.

Lukka­rilan kaveri suositteli hänelle Tekanttia, joten Markus soitti Tekanttiin. Pian pidimme palaverin, jossa kartoi­tettiin tarpei­tamme. Tekantti teki tämän pohjalta suosi­tukset ratkai­suista ja Jeemly kassa­jär­jes­telmä laitettiin tilaukseen, kertoo Lukkarila.

Kassa­jär­jes­telmän käyttöö­no­tossa Tekantti koulutti yrittäjän käyttämään ohjel­mistoa ja homma saatiin nopeasti käyntiin. Tekantin palvelun avulla kirjanpito ja organi­sointi on helpot­tunut, varaston ylläpito on huomat­ta­vasti helpompaa kuin aiemmin, toteaa Lukkarila.

Tekantin palvelu on ollut nopeaa ja ystäväl­listä. Lukkarila kertoo: ”On mukava kun jatkossa me voimme keskittyä pyörien myyntiin ja huoltoon, eikä tarvitse käyttää niin paljon aikaa kirjan­pitoon ja varaston ylläpi­tä­miseen kuin aiemmin.”